• (1/3)
    KRASJ: Alle etater er på stedet. FOTO: Henriette Alsaker

Trafikkulykke på Danmarks plass

Tre biler involvert i smell like ved hovedkrysset.