• (1/2)
    sentral.jpg FOTO: ØRJAN DEISZ

Stupere måtte rømme Sentralbadet