Siv Tove får en ny mulighet

Siv Tove Pedersen (39) nektes å stå i kø for nye lunger fordi hun går på metadon. Nå ber Helsetilsynet om at fylkesmannen ser på saken hennes på nytt.

Publisert Publisert

EN NY RUNDE: Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal vurdere saken til Siv Tove Pedersen på nytt. At hun utelukkes fra å stå i kø for å få lungetransplantasjon kan være i strid med loven. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Etter siste avslag i februar må fylkesmannen på nytt vurdere avslaget om lungetransplantasjon for Siv Tove Pedersen. Det gir henne et lite gnist av håp.

— Jeg håper bare at dette går bra. Alt jeg vil er å bli frisk og leve, sier Siv Tove Pedersen.

Les også

Helseministeren må svare om Siv Tove

Les også

Transpaltasjon eller død

Les også

- Hun er offerfor sortering

I flere artikler har Bergens Tidende skrevet om den lungesyke 39-åringen. Fordi hun går på metadon får hun ikke stå i kø for lungetransplantasjon ved Rikshospitalet.

Hun har vært pleiepasient det meste av de fem siste årene, og trenger ekstra oksygen 24 timer døgnet.

Ny, reell vurdering

— Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De ønsker å gi saken en ny vurdering og vi har nå sendt den til dem, sier fungerende fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet.

I brevet ber hun om at fylkesmannen ser nøye på om Siv Tove Pedersen får nødvendig helsehjelp etter pasient og -brukerrettighetsloven.

— Det sentrale er om hun har rett på nødvendig helsehjelp fremover i tid. Og at henne situasjon vurderes konkret. Det ble ikke vurdert da saken sist ble behandlet, sier Sagen.

— Vi håper at fylkesmannen vurderer saken på ny og ikke bare legger tidligere overveielser til grunn. Vi er positive til at Helsetilsynet synes å legge noen føringer til fylkesmannen i sitt brev, sier Josefin Engström og Vidar Strømme, som er Pedersens advokater.

Helsetilsynet har også bedt om at saksbehandlingen går fort.

— For denne pasienten gjelder det liv eller død. Denne saken haster, sier Sagen.

Støre måtte svare

Siv Tove Pedersens sak var i april oppe i spørretimen i Stortinget, der Støre sa at alle pasienter har krav på en konkret individuell vurdering av deres behov for helsehjelp.

— Et svar som er alt for luftig og generelt, sier jussprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Noe mer enn dette ønsker ikke Helse- og omsorgsdepartementet å kommentere denne saken.

— Denne saken har en prinsipiell side som statsråden burde tatt klarere fatt i. Det hadde vært naturlig at departementet her tok kontakt med Rikshospitalet for å få sikkerhet for at deres utvelgelseskriterier bygger på lovens krav om at alle skal ha en individuell og konkret vurdering, sier Bernt.

Støtte fra direktoratet

Helsedirektoratet har nå uttalt seg om saken før fylkesmannen får den på bordet.

"Utelukkelse av LAR-pasienter på generelt grunnlag vil bidra til å stigmatisere og utestenge en gruppe pasienter fra nødvendig medisinsk behandling", skriver de 22. april.

— Det er viktig at fylkesmannen nå vurderer om Rikshospitalets konsekvente utelukking av LAR-pasienter er gyldig i henhold til lovregulerte rettigheter og plikter, sier Engström og Strømme.

— Tror dere at dette vil presse Rikshospitalet til å endre praksis med å nekte alle metadonbrukere lungetransplantasjon?

— Det vil i hvert fall få dem til å måtte vurdere denne praksisen, sier Engström.

— For meg er det viktig å bli behandlet på lik linje med alle andre for å kunne få den hjelpen jeg trenger, sier Pedersen.

Publisert