• EN NY RUNDE: Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal vurdere saken til Siv Tove Pedersen på nytt. At hun utelukkes fra å stå i kø for å få lungetransplantasjon kan være i strid med loven. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Siv Tove får en ny mulighet

Siv Tove Pedersen (39) nektes å stå i kø for nye lunger fordi hun går på metadon. Nå ber Helsetilsynet om at fylkesmannen ser på saken hennes på nytt.