• SØPPELHAUG: Fra Nygård kirkegård. FOTO: MORTEN THOMASSEN

Dette er en gravplass