Mann i 20-åra kjørte av vegen

Til sjukehus etter utforkjøring på fylkesveg 55.