Nå skal de sprenge plass til megabåtene

Ny seilingsled til Bergen, byggestart i Os og opprustning av Bergensbanen. Her er samferdselsbudsjettet for Hordaland.

Publisert Publisert

GIGANT: Queen Mary 2 kommer under Askøybrua, men det gjør ikke mange andre fartøy. Nå skal det sprenges ny seilingsled. Foto: Silje Katrine Robinson

Regjeringen setter av 173 millioner kroner til utsprengning av ny innseiling til Bergen.

Dermed går en mangeårig debatt mot slutten, og Bergen vil igjen kunne ta imot de største cruiseskipene, oljeplattformer og andre store fartøy.

— Dette er en lenge etterlengtet bevilgning, sier stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker (H) og Helge Andre Njåstad (Frp).

Les også

Følg budsjettet direkte

Helt siden Askøybrua sto ferdig i 1992, har nemlig innseilingen til Bergen vært begrenset til skip som ikke stikker høyere enn 63 meter. Da broen ble bygget, var det en forutsetning at det skulle bygges en alternativ seilingsled.

Stanset i 1995

Opprinnelig var planen at en alternativ seilingsled skulle etableres inn Herdlefjorden via Det Naue og Herdlaflaket. Stortinget stanset i 1995 planene om å grave ut en dypere lei over det vernede naturområdet. Etter en utredning i 2004 ga Kystverket råd om heller å ruste opp den eksisterende leden gjennom Skjelangersundet.

Inngrepet på havbunnen innebærer utsprengning ned til en dybde på 14,5 meter i en bredde på 200 meter.

Også det har møtt protester. Fylkesmannen mente at sjansen for alvorlige skipsforlis ville øke, og Naturvernforbundet var kritisk til planen. I Nasjonal Transportplan for 2006— 2015 ble ny seilingsled via Skjelangersundet ikke prioritert, men det ble den i den nye NTP-en.

Kommunestyret i Meland sa også nei til opprusting av seilingsleden både i 2005 og i 2009, og er fortsatt skeptisk.

Men nå kommer altså pengene fra regjeringen.

Byggestart i Os

Halleraker og Njåstad mener Hordaland har all grunn til å være fornøyd med regjeringens forslag til samferdselsbudsjett. De peker på følgende skrytepunkter:

Den nye veien til Os, Svegatjørn - Rådal, får 300 millioner kroner i bevilgning neste år. Det er like mye som prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen håpet på.

— Vi trenger 300 millioner kroner neste år for å komme i gang med byggestart til sommeren. De må enten komme over statsbudsjettet, eller vi må ta opp lån, sa Eltvik til BT i september.

Hordfast får planleggingsmidler for å holde oppe tempoet på det prosjektet.

På E134 Haukelifjell blir det satt av midler til forsert planlegging. Det gjelder tunnelene som er planlagt fra Seljestad til Haukelifjell.

Skredsikring på Rv 13 i Hardanger. Dessuten er det satt av planleggingsmidler til strekningen Odda - E 134.

Bergensbanen

390 millioner kroner til å videreføre arbeidet med ny Ulrikstunnel og Bergen - Fløen på Bergensbanen. Dessuten vil utbyggingen gå noe raskere enn tidligere antatt. Den nye tunnelen skal være ferdig i 2018, mens oppgraderingen av den gamle tunnelen - og dermed dobbeltsporet - vil være ferdig i 2020.

95 millioner til fornyingstiltak på Bergensbanen. Sikre kjøreveier Haugastøl - Myrdal og Dale.

— Jeg synes dette ser veldig bra ut. Det tyder på at samferdsel har fått god prioritet i budsjettet, og er en budsjettvinner. Det er jo også i tråd med slik vi har tenkt på forhånd, sier Halleraker.

De to peker også på at Bergen vil få sin andel av belønningsmidlene for kollektivtrafikk, som neste år er budsjettert til 975 millioner kroner.

Publisert

PÅHOGG: Slik ser Vegvesenet føre seg at den nye E39 mot Bergen blir knyttet til eksisterende E39 ved Moberg og Svegatjørn i Os.