• DE HAR VÅKNET: - Dette gjelder fra Dovrefjell og sørover. Vi hadde forventet smågnagerår i hele landet, men i Nord-Norge uteblir trolig den store lemeneksplosjonen i år, sier Nina E. Eide, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). FOTO: OVE SJØSTRØM

Nå blir det lemen-leven i vest

Norsk institutt for naturforskning spår lemeneksplosjon i Sør-Norge.