• UGYLDIG: Ola Borten Moe trosset faglige råd da han flyttet byggingen av kraftlinjen i Bremanger. Nå slår retten fast at vedtaket ikke gjelder, og at arbeidet må stanses. FOTO: Paul S. Amundsen

Han ga blaffen i alle kraft-råd

Ola Borten Moes vedtak om å flytte kraftlinjen bort fra partifellens eiendom er kjent ugyldig. Et notat viser at han ble kraftig advart på forhånd.