• VAKKERT: Sogndalstrand er et unikt kystmiljø som er vernet for å unngå utbyggingspress. FOTO: Knut Bry

Unikt kulturminne truet av Sokndal-brannen

Branntruete Sogndalstrand regnes som et av de mest verneverdige områdene i Norge. Tettstedet er et av sju fredete kulturmiljøer i Norge.