Unikt kulturminne truet av Sokndal-brannen

VAKKERT: Sogndalstrand er et unikt kystmiljø som er vernet for å unngå utbyggingspress. Foto: Knut Bry

Branntruete Sogndalstrand regnes som et av de mest verneverdige områdene i Norge. Tettstedet er et av sju fredete kulturmiljøer i Norge.

Les hele saken med abonnement