Får ikkje lov til å selje sider på Bondens Marked

Bergen kommune vil ikkje ha alkoholsal frå boder.