Sjøforsvaret vil tilsette opp mot tusen fleire ved Haakonsvern

– Bemanninga vi har i dag er laga for ein heilt annan tryggleikspolitisk situasjon enn vi er i no, meiner sjefen i Sjøforsvaret.