Dette er bakterien som er påvist hos pasientene

Campylobacter er påvist hos flere pasienter fra Askøy.

Publisert Publisert

MAGEBAKTERIE: Campylobacter er den vanligste årsaken til mageinfeksjoner i Norge. Foto: Science Photo Library / KKO

Det opplyser Haukeland Universitetssykehus fredag ettermiddag.

Prøver gjort av avføringen til de innlagte personene på Haukeland, viser funn av Campylobacter.

Prøvesvar fra vannet i Øvre Kleppe-området viste funn av E. coli. Bakterien er funnet både hjemme hos folk og i et høydebasseng.

E. coli finnes i avføring, og var en indikasjon på at vannet ville være forurenset av også andre bakterier. Etter all sannsynlighet er det Campylobacter som har gjort folk syke.

Smitter sjelden mellom folk

Campylobacter er en av de mest vanlige bakteriene som overføres gjennom mat eller drikke i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Flere tusen blir smittet av bakterien i året i Norge.

En vanlig smittemåte er gjennom vann.

Bakterien er vanlig i tarmen hos husdyr, ville fugler og ville dyr. Det er bare mennesker som blir syke.

I sjeldne tilfeller smitter bakteriene gjennom dårlig håndhygiene.

E. COLI: Det er påvist E. coli i høydebassenget, som indikerer forurensning av andre bakterier. Kommunen venter på flere prøvesvar. Foto: Rune Sævig

Gir diaré og magesmerter

Flere av innbyggerne i Askøy har opplevd feber, diaré og oppkast. 27 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus. På Kleppe skole var 70 elever hjemme fredag.

Tarminfeksjonen campylobacteriose gir ifølge helsenorge.no symptomer noen dager etter man er smittet. Få bakterier skal til for at et menneske skal bli smittet.

Moderat feber, dårlig allmenntilstand, diaré og magesmerter er vanlige symptomer på sykdommen.

Folkehelseinstituttet anbefaler nøye vask av hender etter toalettbesøk.

Går raskt over

Det er ikke uvanlig at bakterien skilles ut i avføringen i to til fem dager etter sykdomsforløpet har startet, ifølge helsenorge.no.

Folkehelseinstituttet anbefaler barn å vente 48 timer med å gå i barnehagen etter at de er symptomfrie.

Det er sjelden de som blir smittet har symptomer lenger enn en uke, og infeksjonen vil som regel gå over av seg selv.

Familiemedlemmer eller andre som har vært nær den syke, trenger vanligvis ikke undersøkes dersom de ikke har symptomer.

Få vannbårne utbrudd

Forrige store utbrudd av Campylobacter var på Røros i 2007.

– Det har vært få vannbårne utbrudd i Norge de siste årene, og ingen store utbrudd siden 2007, skriver Helena Niemi Eide, lege ved Folkehelseinstituttet ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, i en e-post til BT.

Deretter må man tilbake til 1995 og til Verdal, da 600 personer ble syke i et utbrudd forårsaket av Campylobacter.

I 2004 ble 1400 syke av parasitten Giardia lamblia.

I Norge og andre land har det blitt vanligere med tarminfeksjon med Campylobacter enn Salmonella-infeksjoner, ifølge helsenorge.no.

Publisert