Toppe etterlyser helsereform i barnevernet

– Slik det er nå, er det farlig.