Rapport: Bakterier fra vannet kan ha bidratt til at ettåring på Askøy døde

Ettåringen fra Askøy døde trolig av blodforgiftning.

Publisert Publisert

BISTANDSADVOKAT: Kjetil Ottesen er oppnevnt bistandsadvokat for foreldrene til ettåringen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, ifølge en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Konklusjonen i rapporten er at dødsfallet har sammenheng med infeksjon hos ettåringen. Det er foreløpig påvist to bakterietyper; Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni.

Alvorlige komplikasjoner

Samme type Campylobacter er påvist hos andre pasienter fra Askøy innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand, heter det i pressemeldingen.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Blodforgiftning

Rettsmedisineren mener at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at Campylobacter har medført blodforgiftning.

Campylobacter i tarm kan medføre nedsatt allmenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten.

HULL: Ved ett av høydebassengene i drikkevannsforsyningen på søndre Askøy ble det oppdaget et hull som dyr lett kan komme seg inn gjennom. Hullet er nå tettet. Foto: Bård Bøe

«Trolig kobles til drikkevannet»

Avdødes Campylobacter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres med tanke på om Campylobactene i drikkevannet er av samme DNA-type som campylobactene som er påvist hos ettåringen, heter det i rapporten.

Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet.

– Vi har fått en tydelig tilbakemelding fra ettåringens pårørende om at det aldri må skje igjen, sier varaordfører Bård Espelid.

Beskjeden ble overbrakt kommunen under ettåringens begravelse fredag.

– Det gjorde sterkt inntrykk, sier Espelid.

Han sier pressemeldingen fra politiet er en påminnelse om alvoret kommunen står i.

– Vi vil uttrykke en beklagelse over at vi ikke har forsynt innbyggerne med sikkert drikkevann. Vår omtanke og medfølelse går til alle de innbyggerne som er blitt syke og lidd smertelige tap. Dette skulle aldri ha skjedd, sier Espelid.


Gjennomgang med foreldrene

Politiet gikk søndag gjennom den foreløpig rapporten med den avdøde ettåringens foreldre og deres bistandsadvokat, Kjetil Ottesen.

Foreldrene bad om tid til å fortelle øvrige familie om innholdet og ønsket derfor at politiet ventet med å gå ut med resultatet til mandag morgen.

– Den midlertidige rapporten gir oss en del svar, men ikke alle svar, skriver Ottesen i en melding.

Han understreker at familien ønsker ro i en vanskelig tid.

Den ett år gamle gutten døde 5. juni på Haukeland universitetssjukehus og ble obdusert på Gades Institutt. Han ble begravet fredag.

– Må ikke skje igjen

GJENOPPRETTE TILLIT: – Dette må ikke skje igjen, skriver Askøy-ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding. Foto: Geir Martin Strande

Askøy kommune beklaget også i en pressemelding mandag morgen:

«Vår omtanke går først og fremst til barnets familie som nå står midt oppe i sitt livs største krise», heter det i pressemeldingen.

Askøy kommune skriver videre at de vil bidra til å få svar på hvorfor drikkevannet i kommunen har blitt forurenset, og at de gjør alt som står i deres makt for å bidra til å gjenopprette befolkningens tillit til vannforsyningen i kommunen.

«Dette må ikke skje igjen», skriver ordfører Terje Mathiassen.

Hovedteorien

I helgen ble det kjent at smitten i Askøy-vannet trolig skyldes avføring fra dyr.

– Hovedteorien vår nå er at det har kommet avføring på toppen av bassenget. Når det har regnet har vannet blitt infisert av avføringen. Deretter har det infiserte vannet trukket ned i sprekker i fjellet, sier varaordfører spelid.

KOKEVARSEL: Alle som får vann fra Kleppe vannverk har fått kokevarsler de siste par årene. Foto: Paul S. Amundsen

72-åring døde

Fylkeslegen i Vestland har besluttet å åpne tilsynssak mot Askøy kommune og Haukeland universitetssykehus i forbindelse med dødsfallet. I tillegg er det åpnet tilsynssak etter at en 72 år gammel kvinne døde onsdag i forrige uke.

Hun ble innlagt med mage- og tarmbakterier, og det var påvist Campylobacter også hos henne.

Publisert