Dette kan du kreve erstatning for

Giardia-ofrene får ingen liste med utgifter de kan få erstattet av kommunen.