Ukjend plattformkunst

Verkstadindustrien er ikkje lenger det han var. Ikkje han heller. Du har kanskje enno førestillingar om grovneva og svartsota menn med sveisepinne og brenneapparat bak trekkfulle bølgeblikkvegger.