Proff bingobande gikk i kamerafelle

Den proffe banden brøt seg gjennom vindu, fem dører og en vegg for å komme inn i bingolokalet hvor safen sto. Men fem timers arbeid var bortkastet.