Løftar bru på plass

I går freista kranskipet «Uglen» å løfte utdragarane til brua over Olsundet i Askvoll på plass. Det er første gongen det blir bygt ei bru på denne måten.