Oslo-toget gjekk raskare i 1976

Jernbaneverket har retta ut linja over høgfjellet for tre kvart milliard kroner, og NSB har kjøpt krengetog for det dobbelte. Likevel går togturen på Bergensbanen tregare enn for 27 år sidan.