Vurderer pause i dag

I ettermiddag skal Stavanger tingrett ta stilling til om det blir en pause i Nokas-behandlingen, slik at forsvarere kan gjennomgå avlyttingsmateriale.