Svangerskaps forgiftning er arvelig

En ny landsomfattende studie viser at svangerskapsforgiftning går i arv - ikke bare fra mor, men også via far.