Kartlegger barn med Giardia

Forskere og helsepersonell har begynt arbeidet med å teste førskolebarn i Bergen sentrum og på Årstad for giardia-smitte.