Vil ha flere prester i Hordaland

Det er behov for flere prester i Bjørgvin, særlig i Hordaland. Det mener et utvalg som har arbeidet med fremtidig fordeling av presteressursene i bispedømmet.