Brann i Lærdals-skule

Det vart berre små materielle skader etter ein brann ved Ljøsne skule i Lærdal i kveld.