Kraftig brann svidde kraftledninger

St.Hans-bålet i Fusa ble i kraftigste laget. Så kraftig at kraftledningene som gikk over bålet rett og slett ble svidd over.