Naboer til hospits fortviler over kommunens somling

I midten av februar skulle kommunen rydde opp i bruken av de ulovlige hospitsene. Foreløpig har naboene til hospitsene merket lite til det. Naboene til hospitset i Fredrik Meltzers gate 10 er nå grundig lei.