Krass kritikk mot Slåtten-etterforskinga

Politiet fekk ikkje gjennomslag for kravet om å fengsle den sikta i Anne Slåtten-saka samanhengande fram til rettssaka kan starte. Fire veker får halde, meiner retten.