Rektor vil ikke ha julegudstjeneste

Rektor på Selbjørn ungdomsskole i Austevoll, Trygve Fjeld, hevder ovenfor Kystradioen at skolegudstjeneste er i strid med læreplanen.