Riksadvokaten får refs etter Sælevik-saka

Sivilombodsmannen rettar kraftig kritikk mot lensmann, politi, statsadvokat og riksadvokaten i ei alvorleg utuktssak frå Hordaland.