«Smal» gransking i gang

Det er ei reint skipsteknisk gransking av «Rocknes»-ulukka Sjøfartsdirektoratet har sett i gang. Ei grundig undersøking av alle relevante forhold vil kosta tre gonger meir enn det Næringsdepartementet har løyvd.