Mange og lange lyn

På tre timer søndag kveld registrerte Vervarslinga på Vestlandet tusener av lynnedslag i Hordaland. Det var så mye spenning i luften at mange opplevde jordfeilbryterne skrudde av strømmen.