Styrer elevene til lokal skole

Det er i år færre søkere i Hordaland enn i fjor som står uten skoleplass i den videregående skolen fra høsten av. En av årsakene er at fylkeskommunen satser på strengere geografisk styring. Dette sparer man 10-15 millioner kroner på. Det betyr færre muligheter for elever som ønsker å gå på skole borte fra sitt eget nærområde. Mange prøver nå å bytte plasser.