Full utrykning etter tørrkoking

Det ble meldt om fyr i et sikringsskap i Carl Konows gate på Damsgård klokken 17.49 i ettermiddag, men alt brannmannskapene fant var en svartsvidd gryte på komfyren.