Omsorgspris til frivillighetstjeneste

Frivillighetstjenesten ved Bergen Røde Kors Sykehjem ble tildelt Omsorgsprisen 2004 for sitt engasjement innen eldreomsorgen.