Bergenser har fått verdenspatent på produksjon av karbon fra naturgass

En Fana-mann har fått verdenspatent på å lage karbon av naturgass. Produksjonen kan han tenke seg å legge i eller nær Bergen.