Eldre surfet i et hav av opplysninger

Det var første gang eldre fikk tilbud om internettkurs på Møhlenpris skole. Klasserommet var fullstappet.