30 barn har fått hjelp

I løpet av de siste par årene har 30 barn fått hjelp av det nye behandlingstilbudet ved Haukeland.