Utfor veien på Skansemyren

En polskregistrert minibuss havnet utfor veien ved Fløybanens stasjon ved Skansemyren i dag. Hva som egentlig har skjedd er imidlertid uklart.