500.000 ekstra til veilys

Kommunen har skaffet til veie 500.000 kroner ekstra til veilys. Det rekker ikke til en hel runde med utskiftninger, men det blir skiftet enkeltpærer i helt mørke gater.