Forhandler om «Kvikk»-erstatning

Forhandlingene om erstatning til tidligere ansatte på MTB-en KNM «Kvikk» er påbegynt. Mange fedre som arbeidet på fartøyet, fikk barn med misdannelser, og hyppigheten av dødfødsler hos barn med «Kvikk»-fedre har også vært høyere enn normalt.