Kornåker midt i byen

Kornet står gult og kan snart høstes. Ulike krydderplanter står frodige. Korn og krydder er for tiden noen av Muséhagens mest populære vekster.