Også utviklingsstudiet aukar

Også interessa for utviklingsstudium er glødande blant norske studentar.