Går til Sefo etter forsvinning

Familien til den sakna Trine Frantzen (biletet) er ikkje nøgde med måten Os lensmannskontor har etterforska forsvinninga på.