- Vegrer seg mot å jobbe med sex-ofre

Sedelighetssaker er så belastende å jobbe med at politiet vegrer seg mot å ta tak i dem. Det mener forskere.