De som inviteres

Byrådet i Bergen ønsker å samle både næringsnettverk og omegnskommunene i et felles utviklingsselskap.