Oppvask om medaljesalg

For 860 kroner kan amerikanske Korea-veteraner kjøpe sin egen fredspris-medalje. Selger er Bergen og Hordaland FN-veteranforening. Både kjøpere, Nobelinstituttet og Forsvaret føler seg lurt.