Ønsker privatskolene velkommen

Hver fjerde bergenselev som starter på allmennfag på videregående til høsten, velger privat skole.