Bompengetunnel til Arna for 1,7 milliarder

7.650 meter tunnel fra Nygårdstangen til rundkjøringen ved Arnanipatunnelen. To nye tunnelportaler under Kalfarveien. Byggestart i 2009. Pris: 1,7 milliarder kroner. Les alt om den planlagte Arnatunnelen!