Etterlyser kommunal seniorpolitikk

RV vil avvikle Bergen hjemmehjelp KF. Sp mener byrådspartiene har glemt sitt arbeidsgiveransvar.Ap kaller organiseringen av hjemmehjelpen «kynisk».